Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Z problemem bólu głowy spotykają się w codziennej pracy nie tylko neurolodzy. Osoby cierpiące na tę dolegliwość trafiają również do laryngologów, lekarzy rodzinnych, pediatrów i specjalistów leczenia bólu. Większość z nas może zazwyczaj samodzielnie pomóc swoim pacjentom, pod warunkiem postawienia właściwej diagnozy i doboru odpowiedniego leczenia. Podczas II Interdyscyplinarnego Sympozjum – Bóle Głowy w Codziennej Praktyce wiedzą na ten temat podzielą się z Państwem najwybitniejsi specjaliści światowego formatu, ale też „zwykli” praktycy, spotykający się z tym problemem na co dzień.

Gościem honorowym Sympozjum będzie Prof. Peter Goadsby, jeden z największych autorytetów w dziedzinie bólów głowy, którego badania stały się fundamentem dla opracowania nowych metod terapii - wprowadzanych obecnie na rynek antagonistów peptydu powiązanego z genem kalcytoniny.

Jest to absolutnie wyjątkowa szansa wysłuchania specjalisty tego formatu, który wraz z polskimi ekspertami przedstawi problematykę migren. Wiedza na ten temat przyda się w szczególności tym z Państwa, którzy nie obawiają się bardziej inwazyjnych metod leczenia - na zakończenie obrad zaplanowano praktyczne warsztaty z zastosowania toksyny botulinowej.

Ponadto podczas tegorocznego Sympozjum spojrzymy oczami różnych specjalistów na kwestię bólu ucha i okolicy skroniowej, a Prof. R.L.A. Bleys przybliży nam zagadnienie anatomii odczuwania bólu w obrębie głowy i szyi.

Serdecznie Państwa zapraszam,

Marcin Straburzyński

 

Program szczegółowy

PIĄTEK, 30 Listopada 2018 - sala OPERA SESJA SPONSOROWANA PRZEZ FIRMĘ NOVARTIS*

15:15-15:25 Wprowadzenie
Przewodniczący naukowy – Prof. Konrad Rejdak
15:25-15:45 Migrena w praktyce klinicznej w Polsce
Prof. Jacek Rożniecki
15:45-16:05 Migraine in clinical practice in United Kingdom
Prof. Peter J. Goadsby
16:05-16:15 Dyskusja
16:15-16:55 Presentation Q & A
Prof. Peter J. Goadsby
16:55-17:15 Dyskusja
17:15-17:35 Erenumab jako nowy standard w leczeniu migreny
– porównanie z innymi przeciwciałami monoklonalnymi CGRP
Prof. Wojciech Kozubski
17:35-17:45 Dyskusja

* Sesja tłumaczona symultanicznie

PREZENTACJA FIRMY NOVARTIS

17:45-18:00 Wsparcie Pacjentów – prezentacja firmy Novartis
Paul van Arkel, Agata Błaszczuk
18:00-18:45 Stereotypy i inne pułapki w komunikacji lekarz – pacjent
Zbigniew Kowalski, Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej
18:45-19:00 Dyskusja

SOBOTA, 1 grudnia - sala CONCERTO/ORATORIO BÓLE GŁOWY w codziennej praktyce II Interdyscyplinarne Sympozjum

Przewodniczący: dr Marcin Straburzyński (Warszawa)

08:00-08:30 WYKŁAD NA ZAPROSZENIE / INVITED LECTURE
Pain anatomy in the head and neck region
prof. Ronald L.A. Bleys (Netherlands)
08:30-10:30 BÓLE USZU I OKOLICY SKRONIOWEJ
Moderator: dr hab. Izabela Domitrz (Warszawa)
• Ból uszu i okolicy skroniowej – wprowadzenie
dr Marcin Straburzyński (Warszawa)
• Zaburzenia narządu stomatognatycznego, a bóle okolicy skroniowej i ucha
dr Błażej Szczerbaniewicz (Częstochowa)
• Otalgia – przyczyny i diagnostyka
prof. Tomasz Durko (Łódź)
• Nietypowe bóle głowy i twarzy – wybrane problemy
dr Agnieszka Durko (Łódź)

10:30-11:00 Przerwa kawowa / Coffee Break

11:00-14:00 CO O MIGRENIE WIEDZIEĆ NALEŻY?*
Moderator: dr Marcin Straburzyński,
dr Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska (Warszawa)
• Migraine etiopathogenesis
prof. Peter J. Goadsby (UK)
• Epidemiologia i klasyfikacja migren
dr hab. Izabela Domitrz (Warszawa)
• Trudności diagnostyczne i terapeutyczne oraz pułapki w prowadzeniu
chorych z migreną
prof. Jacek Rożniecki (Łódź)
• Current trends in migraine treatment
prof. Peter J. Goadsby (UK)
• Migrena w gabinecie, a nie na uniwersytecie – panel
dr Magdalena Nowaczewska (Bydgoszcz)
* Sesja tłumaczona symultanicznie
14:00-15:00 Obiad / Lunch

15:00-18:00 WARSZTATY PRAKTYCZNE – GRANT EDUKACYJNY FIRMY ALLERGAN
Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu bólów głowy
dr Krzysztof Szulc (Leszno)
* liczba miejsc ograniczona

Organizatorzy

Klinika Otorynolaryngologii
Wydział Lekarsko-Dentystyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierownik: Prof. Antoni Krzeski

Prezes: Prof. Antoni Krzeski

Współorganizator

Prezes: Prof. Izabela Domitrz

Miejsce obrad

Sound Garden Hotel Airport

ul. Żwirki i Wigury 18
02-092 Warszawa

soundgardenhotel.pl

Sponsorzy

Biogramy

Peter J. Goadsby

Peter J. Goadsby

Professor Peter J. Goadsby
Peter Goadsby obtained his basic medical degree and training at the University of
New South Wales, Australia. Neurology training was done with Prof James W. Lance
and clinical neurophysiology with Prof David Burke in Sydney. After post‐doctoral
work in New York with Don Reis at Cornell, with Jacques Seylaz at Universite VII,
Paris, and post‐graduate neurology training at Queen Square, London with
Professors C David Marsden, Andrew Lees, Anita Harding and W Ian McDonald, he
returned to the University of New South Wales, and the Prince of Wales Hospital,
Sydney as a consultant neurologist and was promoted to Associate Professor of
Neurology. He was appointed a Wellcome Senior Research Fellow at the Institute of
Neurology, University College London in 1995. He was Professor of Clinical
Neurology and Honorary Consultant Neurologist at the National Hospital for
Neurology and Neurosurgery, Queen Square, London until 2007.
He has been Professor of Neurology, Department of Neurology, University of
California, San Francisco since 2007. He has been an Honorary Consultant
Neurologist at the Hospital for Sick Children, Great Ormond St, London since 1998.
In 2013 he was appointed Director, NIHR‐Wellcome Trust King’s Clinical Research
Facility, King’s College Hospital, Professor of Neurology at King’s College London and
Honorary Consultant Neurologist, King’s College Hospital.
His major research interests are in the basic mechanisms of primary headache
disorders, such as migraine and cluster headache, in both experimental and clinical
settings, and translating these insights into their better management.

Anna Gryglas

Anna Gryglas

Ukończyła Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w 2008 roku. Na przełomie 2009 i 2010r prowadziła badania na Oddziale Neurologii Dziecięcej dotyczące bólów głowy u dzieci, w 2015 odbyła staż kierunkowy na Oddziale Leczenia Bólów Głowy w Klinice Mayo w Scottsdale, AZ, USA pod kierunkiem Davida Dodicka, prezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy. Jest aktywną członkinią Amerykańskiego Towarzystwa Bólów Głowy, a także Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy. Jest autorką publikacji naukowych dotyczących bólów głowy. Pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą leczenia za pomocą toksyny botulinowej w neurologii pod kierunkiem Prof. Roberta Śmigla. 

 

Magdalena Nowaczewska

Magdalena Nowaczewska

W 1999r. ukończyła studia na wydziale  lekarskim Akademii Medycznej  im. L.Rydygiera w Bydgoszczy, następnie w 2003r. studia doktoranckie w zakresie neurologii zakończone obroną pracy doktorskiej: „Wpływ mannitolu na przepływ w tętnicach  środkowych mózgu u chorych z udarem mózgu.” W 2007r  uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii.

Od 2000r. pracuje jako nauczyciel akademicki w Collegium Medicum UMK w Toruniu, aktualnie na stanowisku adiunkta.

W 2018r. ukończyła studia podyplomowe „Medycyna Bólu” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w leczeniu bólów głowy oraz w neurosonologii.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie interwencyjnego leczenia bólu oraz neurosonologii, ostatnio 6th AIHS Workshop in Advanced Interventional Head and Neck Procedures – 7-8.10.2017r.  Chicago, USA. Regularnie uczestniczy w konferencjach i sympozjach, ostatnio 18th Congress of the International Headache Society – 7-10.9.2017r Vancouver, Kanada.

 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurosonologii, International Headache Society, American Interventional Headache Society.

 

Izabela Domitrz

Izabela Domitrz

Tematem jej pracy doktorskiej i habilitacyjnej były badania nad patogenezą migreny. Jest specjalistą neurologiem i pracuje w Klinice Neurologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1994 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, od 1999 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, a aktualnie - prezesem Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy i członkiem zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W ramach pracy naukowej współpracuje ze specjalistami w innych ośrodkach i prowadzi kilka programów badawczych, głównie w zakresie migreny, w tym migreny przewlekłej, ale także i udarów. Jest autorem lub współautorem ponad 50 artykułów naukowych  oraz kilkunastu rozdziałów w publikacjach książkowych. Ma doświadczenie dydaktyczne – od wielu lat prowadzi zajęcia praktyczne ze studentami, stażystami i rezydentami, prowadzi seminaria, wykłady, fakultety dla studentów.